กรด Obeticholic (ช่องปาก)


คำอธิบายและชื่อแบรนด์

ข้อมูลยาโดย: Micromedex

ชื่อแบรนด์ของสหรัฐอเมริกา

  1. Ocaliva

คำอธิบาย


กรด Obeticholic ใช้คนเดียวหรือใช้ร่วมกับ ursodeoxycholic acid (UDCA) เพื่อรักษา primary cholangitis cholangitis (PBC) ในผู้ป่วยที่ได้รับ UDCA แต่ไม่สามารถทำงานได้ดี

ยานี้ใช้ได้เฉพาะกับใบสั่งแพทย์ของคุณเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์นี้มีให้บริการในรูปแบบยาต่อไปนี้:

  • ยาเม็ด