Ethosuximide (ช่องปาก)


คำอธิบายและชื่อแบรนด์

ข้อมูลยาโดย: Micromedex

ชื่อแบรนด์ของสหรัฐอเมริกา

  1. Zarontin

คำอธิบาย


Ethosuximide ใช้ในการควบคุมอาการชัก (petit mal) ในการรักษาโรคลมชัก ยานี้เป็นยากันชักที่ทำงานในเนื้อเยื่อสมองเพื่อหยุดอาการชัก

ยานี้ใช้ได้เฉพาะกับใบสั่งแพทย์ของคุณเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์นี้มีให้บริการในรูปแบบยาต่อไปนี้:

  • น้ำเชื่อม
  • แคปซูลเติมของเหลว