การจัดการความเครียด ข้อ 3


ภาพรวม

การจัดการความเครียดมีกลยุทธ์มากมายที่จะช่วยให้คุณจัดการกับความเครียดและความทุกข์ยากในชีวิตของคุณได้ดีขึ้น การจัดการความเครียดสามารถช่วยให้คุณมีชีวิตที่สมดุลและมีสุขภาพดีขึ้น

ความเครียดคือการตอบสนองทางร่างกายอารมณ์และอารมณ์โดยอัตโนมัติสำหรับเหตุการณ์ที่ท้าทายและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของทุกคน เมื่อมีช่องทางบวกความเครียดอาจนำไปสู่การเจริญเติบโตการกระทำและการเปลี่ยนแปลง แต่ความเครียดเชิงลบสามารถลดคุณภาพชีวิตของคุณ

แนวทางในการจัดการความเครียดรวมถึง:

  • ทักษะการเรียนรู้เช่นการแก้ปัญหาการจัดลำดับความสำคัญและการจัดการเวลา
  • เพิ่มความสามารถในการรับมือกับความทุกข์ยาก การเพิ่มความรู้สึกในการควบคุมหาความหมายที่มากขึ้นในชีวิต
  • ฝึกเทคนิคการผ่อนคลายเช่นการหายใจลึกโยคะการทำสมาธิไทชิการออกกำลังกายและการอธิษฐาน
  • การปรับปรุงความสัมพันธ์ส่วนตัวของคุณ

แนวทางของ Imsengco Clinic

การทดลองทางคลินิก

สำรวจ Imsengco Clinic การศึกษาการรักษาใหม่การแทรกแซงและการทดสอบเพื่อป้องกันการตรวจหารักษาหรือจัดการกับโรคนี้