โซเดียมคลอไรด์ (ช่องปาก)


คำอธิบายและชื่อแบรนด์

ข้อมูลยาโดย: Micromedex

ชื่อแบรนด์ของสหรัฐอเมริกา

  1. เกลือของ Kruschen
  2. OCU-Disal

คำอธิบาย


โซเดียมคลอไรด์ใช้เป็นตัวเติมไฟฟ้าเพื่อช่วยป้องกันอาการปวดเมื่อยจากความร้อนที่เกิดจากการขับเหงื่อมากเกินไป ยานี้ยังใช้สำหรับเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ isotonic ตามปกติ

ยานี้ใช้ได้โดยไม่มีใบสั่งยา

ผลิตภัณฑ์นี้มีให้บริการในรูปแบบยาต่อไปนี้:

  • ยาเม็ด
  • แท็บเล็ตสำหรับการระงับ
  • ผงสำหรับการระงับ