Fructose, Dextrose, และ Phosphoric Acid (ช่องปาก)


คำอธิบายและชื่อแบรนด์

ข้อมูลยาโดย: Micromedex

คำอธิบาย


ฟรุกโตสเดกซ์เทสและกรดฟอสฟอริกผสมกันใช้ในการรักษาอาการคลื่นไส้อาเจียน อย่างไรก็ตามชุดค่าผสมนี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพ

ยานี้ใช้ได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยา

ผลิตภัณฑ์นี้มีให้บริการในรูปแบบยาต่อไปนี้:

  • น้ำเชื่อม
  • วิธีการแก้
  • ยาเม็ด