Valproate Sodium (ทางหลอดเลือดดำ)


คำอธิบายและชื่อแบรนด์

ข้อมูลยาโดย: Micromedex

ชื่อแบรนด์ของสหรัฐอเมริกา

  1. Depacon

ชื่อยี่ห้อแคนาดา

  1. Epiject Iv

คำอธิบาย


การฉีดวัคซีนโซเดียม Valproate ใช้ในการรักษาโรคลมชักชนิดหนึ่ง (epilepsy) ยานี้เป็นยากันชักที่ทำงานในเนื้อเยื่อสมองเพื่อหยุดอาการชัก

ยานี้ให้เฉพาะภายใต้การดูแลโดยตรงของแพทย์เท่านั้น

ผลิตภัณฑ์นี้มีให้บริการในรูปแบบยาต่อไปนี้:

  • วิธีการแก้