Cefotaxime (เส้นทางการฉีด)


คำอธิบายและชื่อแบรนด์

ข้อมูลยาโดย: Micromedex

ชื่อแบรนด์ของสหรัฐอเมริกา

  1. Claforan

คำอธิบาย


การฉีด Cefotaxime ใช้เพื่อรักษาเชื้อแบคทีเรียในหลายส่วนของร่างกาย ยานี้ยังได้รับก่อนระหว่างและหลังการผ่าตัดบางประเภทเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

การฉีด Cefotaxime เป็นของยาที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะ cephalosporin ทำงานโดยการฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือป้องกันการเจริญเติบโตของพวกเขา อย่างไรก็ตามยานี้จะไม่สามารถใช้ได้กับโรคหวัดไข้หวัดใหญ่หรือการติดเชื้อไวรัสอื่น ๆ

ยานี้ให้เฉพาะในหรือภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น

ผลิตภัณฑ์นี้มีให้บริการในรูปแบบยาต่อไปนี้:

  • ผงสำหรับ Solution