หดเกร็ง


ภาพรวม

กระตุกครึ่งซีกเป็นความผิดปกติของระบบประสาทซึ่งกล้ามเนื้อข้างใดข้างหนึ่งหดตัวโดยไม่สมัครใจ อาการกระตุกในเนื้อเยื่อส่วนใหญ่มักเกิดจากเส้นเลือดที่สัมผัสเส้นประสาทบนใบหน้า แต่อาจเกิดจากอาการบาดเจ็บที่ใบหน้าหรือเนื้องอกหรืออาจเกิดจากสาเหตุ