แกลเลียม Ga 68 Dotatate (ทางหลอดเลือดดำ)


คำอธิบายและชื่อแบรนด์

ข้อมูลยาโดย: Micromedex

ชื่อแบรนด์ของสหรัฐอเมริกา

  1. Netspot

คำอธิบาย


การฉีดพลาสมา Gallium Ga 68 ใช้กับ PET scan (เอกซเรย์เอ็กซเรย์โพซิตรอน) สำหรับการปรับขนาดของเนื้องอก neuroendocrine ที่รับ somatostatin ในผู้ใหญ่และเด็ก

Gallium Ga 68 dotatate เป็นสารรังสีรักษา Radiopharmaceuticals เป็นสารกัมมันตภาพรังสีซึ่งอาจใช้เพื่อค้นหาและรักษาโรคบางอย่างหรือเพื่อศึกษาการทำงานของอวัยวะในร่างกาย

ยานี้จะได้รับโดยเฉพาะหรือภายใต้การดูแลโดยตรงของแพทย์ที่มีการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ผลิตภัณฑ์นี้มีให้บริการในรูปแบบยาต่อไปนี้:

  • วิธีการแก้