Regadenoson (ทางหลอดเลือดดำ)


คำอธิบายและชื่อแบรนด์

ข้อมูลยาโดย: Micromedex

ชื่อแบรนด์ของสหรัฐอเมริกา

  1. Lexiscan

คำอธิบาย


การฉีด Regadenoson ใช้เป็นตัวกระตุ้นความเครียดทางเภสัชวิทยาสำหรับการถ่ายภาพด้วยคลื่นไส้กล้ามเนื้อหัวใจตายในผู้ป่วยที่ไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างเพียงพอ ยานี้ทำงานโดยการขยายหลอดเลือดแดงของหัวใจและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเพื่อช่วยในการระบุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ยานี้ให้เฉพาะภายใต้หรือภายใต้การดูแลโดยตรงของแพทย์เท่านั้น

ผลิตภัณฑ์นี้มีให้บริการในรูปแบบยาต่อไปนี้:

  • วิธีการแก้