Pemirolast (เส้นทางจักษุ)


คำอธิบายและชื่อแบรนด์

ข้อมูลยาโดย: Micromedex

ชื่อแบรนด์ของสหรัฐอเมริกา

  1. Alamast

คำอธิบาย


Pemirolastis ใช้เพื่อรักษาอาการคันที่ดวงตาของคุณที่เกิดขึ้นพร้อมกับอาการแพ้

Pemirolast ทำงานโดยการป้องกันไม่ให้เซลล์อักเสบบางชนิดปลดปล่อยสารระคายเคืองที่ก่อให้เกิดอาการแพ้

ยานี้ใช้ได้เฉพาะกับใบสั่งแพทย์ของคุณเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์นี้มีให้บริการในรูปแบบยาต่อไปนี้:

  • วิธีการแก้