Cevimeline (ช่องปาก)


คำอธิบายและชื่อแบรนด์

ข้อมูลยาโดย: Micromedex

ชื่อแบรนด์ของสหรัฐอเมริกา

  1. Evoxac

คำอธิบาย


Cevimeline ใช้เพื่อรักษาอาการของปากแห้งซึ่งมักพบโดยผู้ป่วยที่มีอาการ Sjogren's syndrome มันทำงานโดยทำให้ต่อมน้ำบางอย่างในการผลิตน้ำลายมากขึ้น

ยานี้ใช้ได้เฉพาะกับใบสั่งแพทย์ของคุณเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์นี้มีให้บริการในรูปแบบยาต่อไปนี้:

  • แคปซูล