Raxibacumab (ทางหลอดเลือดดำ)


คำอธิบายและชื่อแบรนด์

ข้อมูลยาโดย: Micromedex

ชื่อแบรนด์ของสหรัฐอเมริกา

  1. Raxibacumab

คำอธิบาย


การฉีดยา Raxibacumab ด้วยยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรคแอนแทรกซ์ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อป้องกันโรคแอนแทรกซ์เมื่อไม่มีการรักษาอื่น ๆ

โรคระบาดสัตว์เป็นโรคร้ายแรงที่อาจทำให้เสียชีวิต มันแพร่กระจายโดยการสัมผัสหรือกินสิ่งที่ติดเชื้อโรคที่เกิดจากโรคระบาดสัตว์เช่นสัตว์หรือโดยการหายใจเข้าไปในเชื้อโรคที่เกิดจากโรคระบาด

ยานี้ให้เฉพาะภายใต้การดูแลโดยตรงของแพทย์เท่านั้น

ผลิตภัณฑ์นี้มีให้บริการในรูปแบบยาต่อไปนี้:

  • วิธีการแก้