อะไรคือความแตกต่างระหว่างไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 กับไข้หวัดใหญ่ A?


ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (ไข้หวัดใหญ่) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือไข้หวัดใหญ่ A, B หรือ C. ไข้หวัดใหญ่ A เป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ H1N1 เป็นไข้หวัดใหญ่ชนิด A

H1N1 บ่งชี้ serotype ของไวรัส เป็นลักษณะชวเลขสำหรับลักษณะที่ระบุไวรัสไปยังระบบภูมิคุ้มกันของคุณและอนุญาตให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ของคุณ มีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) หลายสายพันธุ์

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในแต่ละปีประกอบด้วยพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ A - ทั้ง H1N1 และ H3N2 - และไข้หวัดใหญ่บี