Dextromethorphan และ Quinidine (ช่องปาก)


คำอธิบายและชื่อแบรนด์

ข้อมูลยาโดย: Micromedex

ชื่อแบรนด์ของสหรัฐอเมริกา

  1. Nuedexta

คำอธิบาย


Dextromethorphan และ quinidine ใช้ในการรักษาภาวะที่หายากเรียกว่า pseudobulbar affect (PBA) หรือภาวะกลั้นไม่ได้อารมณ์ PBA เป็นความผิดปกติของระบบประสาทที่โดดเด่นด้วยการร้องไห้หรือหัวเราะอย่างไม่สามารถควบคุมได้ฉับพลันและบ่อยครั้ง

ยานี้ใช้ได้เฉพาะกับใบสั่งแพทย์ของคุณเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์นี้มีให้บริการในรูปแบบยาต่อไปนี้:

  • แคปซูล